Partnerstegen

Smooth Slider
Företagspaket 1 (1000 – 9999 SEK)

Företagspaket 1 (1000 - 9999 SEK)

Er logga och namn exponeras på Involvaids första sida, www.involaid.org, .se, och .com. Det enskilda avtalet mellan Involvaid och företaget ...

Läs mer

Företagspaket TVÅ – 5 000 – 9 999 SEK

Företagspaket TVÅ - 5 000 - 9 999 SEK

Företagets namn/logotyp placerad på organisationens partnersida www.iaidafrica.org (samt .se, .com och .eu). Presentation av företagsnamn/logotyp sker i fallande ordning utifrån ...

Läs mer

Företagspaket TRE – 10 000 – 14 999 SEK

Företagspaket TRE - 10 000 - 14 999 SEK

Företagets namn/logotyp placerad på organisationens partnersida www.iaidafrica.org (samt .se, .com och .eu). Presentation av företagsnamn/logotyp sker i fallande ordning utifrån ...

Läs mer

Företagspaket FYRA – 15 000 – 24 999 SEK

Företagspaket FYRA - 15 000 - 24 999 SEK

Företagets namn/logotyp placerad högt upp på organisationens partnersida www.iaidafrica.org (samt .se, .com och .eu). Presentation av företagsnamn/logotyp sker i fallande ...

Läs mer

Företagspaket FEM – 25 000 – 49 999 SEK

Företagspaket FEM - 25 000 - 49 999 SEK

Företagets namn/logotyp placerad högt upp på organisationens partnersida www.iaidafrica.org (samt .se, .com och .eu). Presentation av företagsnamn/logotyp sker i fallande ...

Läs mer

Företagspaket SEX – 50 000 SEK och uppåt

Företagspaket SEX - 50 000 SEK och uppåt

Företagets namn/logotyp väl synligt placerad på sidan för Samarbetspartners på organisationens partnersida, www.iaidafrica.org (samt .se, .com och .eu). Presentation av ...

Läs mer

Företagspaket SJU – produkter eller tjänster

Företagspaket SJU - produkter eller tjänster

Om ditt företag vill ge stöd i form av produkter/tjänster går det också bra. Ert stöd värderas utifrån dess ekonomiska ...

Läs mer