Projekt

I Aid Africa har flera olika projekt.

Africa in sight: I Aid Africas första projekt som syftar till att förbättra synen för människor de människor som inte ekonomisk möjlighet att göra det själva.

Child Fund: I Aid Africa startade en barnfond 2012 som syftar till att stötta redan befintliga barnrelaterade projekt.

Hospital EquipmentEtt projekt som går ut på att ta tillvara på utrangerad sjukhusutrustning och sedan skicka till ett behövande sjukhus.

Exchange Program: Detta är ett projekt som har som syfte att skapa utbyten mellan institutioner och länder.